Ing. Miloš Krump: Araceae - árónovité
Čeleď Araceae zahrnuje byliny, zřídka i dřeviny, dále epifyty a liány, vzácněji pak jednoleté druhy s hlízami a oddenky. Z podstatné části sem patří vlhkomilné druhy. Listy jsou jednoduché, srdčité, střelovité, čárkovité nebo v řapík či čepel rozlišené listy. Květy jsou jednopohlavné nebo oboupohlavné, velmi drobné, v palici zahalené toulcem. Květenství se skládá z mnoha květů, které jsou uspořádány do spirály či do přeslenu. Plodem je bobule, vzácněji to může být oříšek, měchýřek nebo tobolka.
Čeleď Araceae má hlavní rozšíření hlavně v tropických a subtropických oblastech.

Mezi zástupce z této čeledi patří např. Acorus calamus (puškvorec obecný), Calla palustris (ďáblík bahenní), Arum maculatum (árón plamatý), Monstera deliciosa (monstera skvostná), Phoenix canariensis (datlovník kanárský), Alocasia (alokázie), Philodendron (filodendron), Anthurium (toulitka), Zamioculcas zamiifolia (kulkas zamiolistý), Caryota (pálicha) nebo Dieffenbachia (dieffenbachie).
Acorus calamus - puškvorec obecný

Acorus calamus - puškvorec obecný

Calla palustris - Ďáblík bahenní

Calla palustris - Ďáblík bahenní

Arum maculatum - aron plamatý

Arum maculatum - aron plamatý

Alocasia clypeolata - alokázie

Alocasia clypeolata - alokázie

Dieffenbachia sequine - mramornatka

Dieffenbachia sequine - mramornatka


Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
Ing. Miloš Krump: Araceae - árónovité
Většina pěstovaných arónovitých rostlin je zcela nenáročných. Všechny rostliny jsou více méně jedovaté, jejich tkáně obsahují jehličkovitě drásavé krystaly šťavelanu vápenatého a nebezpečné alkaloidy. Avšak hlízy některých druhů se používají k jídlu po předchozí tepelné úpravě nebo sušení.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.