cz
Jedle sibiřská (Abies sibirica)
Jedle sibiřská (Abies sibirica)
cz
Jedle sibiřská - jehlice (Abies sibirica)
Jedle sibiřská - jehlice (Abies sibirica)
cz
Jedle sibiřská - kmen (Abies sibirica)
Jedle sibiřská - kmen (Abies sibirica)
Ing. Miloš Krump: Jedle sibiřská - Abies sibirica
Abies sibirica je asi 35 m vysoký jehličnatý strom z čeledi Pinaceae s špičatou a kónickou korunou.
Kůra je šedavá, hladká a vyznačuje se četnými pryskyřičnatými puchýři.
Jehlice jsou na horní straně velice hustě postaveny. Větve jsou řídce a krátce chlupaté, občas i lysé a mají žlutošedou barvu.

Je to jedle s největším přirozeným areálem od Bílého moře, na sever po polární kruh. Roste od nížin až po horní hranici lesa.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.