Ing. Miloš Krump: Palma - Trachycarpus fortunei
Trachycarpus fortunei je až 15 m vysoká palma z čeledi Arecaceae s poměrně štíhlým kmenem, který je pokrytý pochvami odumřelých listů. Chochol listů je hustý, lístky jsou na líci tmavozelené, na rubu pak z větší části stříbřité. Trachycarpus fortunei vytváří až é,5 m dlouhé úžlabní květenství, květy mají žlutou barvu a jsou vonné. Plodem jsou asi okolo 1 cm dlouhé, modré, ledvinité bobule.
V Číně a ve východní Asii se květní poupata využívají jako zelenina. Z vláken  listových řapíků se vyrábějí např. rohože a matrace, čepele se využívají např. k výrobě klobouků či plášťů do deště.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
cz
Palma (Trachycarpus fortunei)
Palma (Trachycarpus fortunei)
cz
Žumara ztepilá (Trachycarpus fortunei)
Žumara ztepilá (Trachycarpus fortunei)
cz
Žumara ztepilá (Trachycarpus fortunei)
Žumara ztepilá (Trachycarpus fortunei)
cz
Žumara ztepilá - květ (Trachycarpus fortunei)
Žumara ztepilá - květ (Trachycarpus fortunei)
cz
Žumara ztepilá - květ (Trachycarpus fortunei)
Žumara ztepilá - květ (Trachycarpus fortunei)
cz
Žumara ztepilá - květ (Trachycarpus fortunei)
Žumara ztepilá - květ (Trachycarpus fortunei)

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
cz
Žumara ztepilá (Trachycarpus fortunei)
Žumara ztepilá (Trachycarpus fortunei)
cz
Žumara ztepilá (Trachycarpus fortunei)
Žumara ztepilá (Trachycarpus fortunei)
Ing. Miloš Krump: Palma - Trachycarpus fortunei
Názvy: trachykarpus žíněný, žumara ztepilá
Synonyma: Trachycarpus wagnerianus

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
cz
Palma (Trachycarpus fortunei)
Palma (Trachycarpus fortunei)