Petr Kocna: Ascocende 'Thai Sky' - Ascocende
Čeleď: Orchidaceae - vstavačovité
Místo: Praha Albertov, botanická zahrada

Petr Kocna | Digitální fotoherbář
cz
Ascocende Thai Sky (Ascocende)
Ascocende Thai Sky (Ascocende)