Marie Fárová: Meruňka obecná - Prunus armeniaca
Synonyma: Armeniaca vulgaris
Čeleď: Rosaceae - růžovité
Loni jsem naši meruňku v květu fotila 24.3., letos o celý měsíc později. Nepamatuji, že by najednou kvetla meruňka, nektarinka, broskvoň, třeseň, hrušeň. Jabloně vykvetou během pár dní.
cz
Meruňka obecná (Prunus armeniaca)
Meruňka obecná (Prunus armeniaca)
cz
Meruňka obecná (Prunus armeniaca)
Meruňka obecná (Prunus armeniaca)
cz
Meruňka obecná - květ (Prunus armeniaca)
Meruňka obecná - květ (Prunus armeniaca)
cz
Meruňka obecná - květ (Prunus armeniaca)
Meruňka obecná - květ (Prunus armeniaca)
Marie Fárová: Meruňka obecná - Prunus armeniaca

Stejná meruňka má letos rekordní úrodu.
cz
Meruňka obecná (Prunus armeniaca)
Meruňka obecná (Prunus armeniaca)
cz
Meruňka obecná (Prunus armeniaca)
Meruňka obecná (Prunus armeniaca)
cz
Meruňka obecná (Prunus armeniaca)
Meruňka obecná (Prunus armeniaca)
cz
Meruňka obecná - plod (Prunus armeniaca)
Meruňka obecná - plod (Prunus armeniaca)
cz
Meruňka obecná - plod (Prunus armeniaca)
Meruňka obecná - plod (Prunus armeniaca)
Ing. Miloš Krump: Meruňka obecná - Prunus armeniaca
Prunus armeniaca je asi 6 až 10 m vysoký opadavý listnatý strom z čeledi Rosaceae, jež náleží do rodu Prunus (slivoň).
Borka je nejčastěji tmavohnědá až šedohnědá, ve stáří pak podélně rezavě rozpraskaná. Dřevo má tmavé jádro. Letorosty jsou červenohnědé, ve stínu zelenavé. Pupeny vejcovité až kuželovitě vejcovité, červenofialově až tmavohnědé zabarvené.
Prunus armeniaca má široce vejčité až okrouhle vejčité listy, na bázi srdčité na vrcholu protáhle zašpičatělé, na okraji pilovité, na líci lesklé, na rubu lysé s chomáčky chlupů v paždí žilek. Na krátkých postranních větvičkách se v březnu až dubnu vytvářejí bílé až růžově zbarvené květy. Plodem je žlutá peckovice s červeným líčkem. Pecka je hnědá, vejčitá a tupě špičatá se ztlustlou rýhovanou hranou.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
Ing. Miloš Krump: Meruňka obecná - Prunus armeniaca
-    má krátké vegetační období
-    je přizpůsobivá podmínkám vnějšího prostředí, ale náročná na vyšší letní teploty
-    pěstuje se na černozemích či hnědozemích v hlinitýchpísčitých půdách v telejších oblastech státu
-    nejlepší meruňkové polohy jsou na jižní Moravě (nadmořská výška do 250 m, průměrná roční teplota 9 °C, průměrný roční úhrn srážek 550 mm)
-    meruňka je odolnější vůči mrazovému poškození ve dřevě než broskvoň, ale zase květní orgánymeruněk jsou však citlivější k nízkým teplotám než broskvoně
-    stačí jakýkoliv pokles teploty u kvetení nebo po odkvětu abychom přišli o úrodu
-    z pěstitelských tvarů se nejvíce osvědčují zákrsky nebo čtvrtkmeny

V podmínkách ČR se odrůdy meruněk se vyznačují krátkým obdobím dormance (zimního odpočinku). Na jaře velice brzy kvetou a bývají poškozovány mrazem. Odrůdy jsou samosprašné, nepotřebují proto opylovače.
Prunus armeniaca - meruňka obecná

Prunus armeniaca - meruňka obecná

Prunus armeniaca - meruňka obecná

Prunus armeniaca - meruňka obecná


Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
Ing. Miloš Krump: Meruňka obecná - Prunus armeniaca
Mezi významné odrůdy meruněk patří např.:
-    Barbora
-    Darina
-    Kráska
-    Kompakta
-    Leskora
-    Maďarská
-    Veharda
-    Vestar
-    Velkopavlovická
Prunus armeniaca - meruňka obecná - plod

Prunus armeniaca - meruňka obecná - plod


Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
cz
Meruňka obecná 'Velká raná' (Prunus armeniaca)
Meruňka obecná 'Velká raná' (Prunus armeniaca)
cz
Meruňka obecná 'Velká raná' (Prunus armeniaca)
Meruňka obecná 'Velká raná' (Prunus armeniaca)
cz
Meruňka obecná 'Velká raná' (Prunus armeniaca)
Meruňka obecná 'Velká raná' (Prunus armeniaca)