Ing. Miloš Krump: Pěchava Heuflerova - Sesleria heufleriana
Sesleria heufleriana je asi 40 až 60 cm vysoká vytrvalá travina z čeledi Poaceae s čárkovitými, jasně zelenými listy. Od konce jara se asi na 2 až 4 cm dlouhých latách vytvářejí bílé klásky, které se později zbarvují do tmavě nachova.
Pěchava Heuflerova pochází z jihovýchodní oblasti Evropy.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
cz
Pěchava Heuflerova (Sesleria heufleriana)
Pěchava Heuflerova (Sesleria heufleriana)
cz
Pěchava Heuflerova (Sesleria heufleriana)
Pěchava Heuflerova (Sesleria heufleriana)
Marie Fárová: Pěchava Heuflerova - Sesleria heufleriana
Čeled: Poaceae - lipnicovité
Místo: Botanická zahrada Praha Troja
cz
Pěchava Heuflerova (Sesleria heufleriana)
Pěchava Heuflerova (Sesleria heufleriana)
cz
Pěchava Heuflerova (Sesleria heufleriana)
Pěchava Heuflerova (Sesleria heufleriana)
cz
Pěchava Heuflerova (Sesleria heufleriana)
Pěchava Heuflerova (Sesleria heufleriana)
cz
Pěchava Heuflerova (Sesleria heufleriana)
Pěchava Heuflerova (Sesleria heufleriana)
Ing. Miloš Krump: Pěchava Heuflerova - Sesleria heufleriana
Čeled: Poaceae - lipnicovité

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
cz
Pěchava Heuflerova (Sesleria heufleriana)
Pěchava Heuflerova (Sesleria heufleriana)
cz
Pěchava Heuflerova (Sesleria heufleriana)
Pěchava Heuflerova (Sesleria heufleriana)
cz
Pěchava Heuflerova (Sesleria heufleriana)
Pěchava Heuflerova (Sesleria heufleriana)