Ing. Miloš Krump: Kozinec sladkolistý - Astragalus glycyphyllos
Astragalus glycyphyllos je vytrvalá asi 2 m vysoká rostlina z čeledi Fabaceae, která má vejčité, eliptickéokrouhlé krátce řapíkaté listy. Na spodní straně mohou být někdy roztroušeně chlupaté.  Lodyha je nejčastěji poléhavá, vystoupavá až popínavá, větvená, zaobleně hranatá, obvykle však lysá. Květy vyrůstají v hustých až 38 květých hroznech a jsou bladavě žluté, nazelenalé. Po odkvětu černají. Kozinec sladkolistý kvete v květnu až říjnu.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
cz
Kozinec sladkolistý (Astragalus glycyphyllos)
Kozinec sladkolistý (Astragalus glycyphyllos)
Ing. Miloš Krump: Kozinec sladkolistý - Astragalus glycyphyllos
Astragalus glycyphyllos má podlouhle ledvinitá, hladká semena, jež jsou zbarveny do hnědočervena.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
cz
Kozinec sladkolistý - semena (Astragalus glycyphyllos)
Kozinec sladkolistý - semena (Astragalus glycyphyllos)
Martin Hamaďak: Kozinec sladkolistý - Astragalus glycyphyllos
Čeleď: Fabaceae - bobovité

Kozinec sladkolistý je poléhavá či popínavá , obvykle planě rostoucí bylina, vytrvalý druh z velmi rozsáhlého rodu kozinec. Jeho typické pyskaté květy v hustém úžlabním hroznu kvetou světle žlutě.

Kozinec sladkolistý je vytrvalá bylina s mohutným kořenem s rozvětvenou hlavou z kterého vyrůstají poléhavé, obloukovitě vystoupavé až popínavé lodyhy, nejčastěji bývají dlouhé 60 až 150 cm. Silně rozvětvená lodyha je zaobleně hranatá, bývá holá nebo roztroušeně chlupatá a někdy je nachově naběhlá. Je porostlá lichozpeřenými listy které mají kopinaté palisty a skládají se ze čtyř až sedmi párů krátce stopkatých, okrouhlých až vejčitých celokrajných lístků dlouhých 25 až 35 cm a širokých 10 až 20 mm. Lístky jsou na horní straně sivě zelené a lysé, na spodní sivé a někdy chlupaté.
Květenství je podlouhlý, hustý, stopkatý hrozen tvořený sedmi až dvaceti květy na kratičkých stopkách. Oboupohlavné páchnoucí květy se štětinatými listeny jsou před rozkvětem přitlačené k ose hroznu, později šikmo odstávají. Žlutobílý, zvonkovitý, šikmo uťatý kalich 5 mm dlouhý má pět šídlovitých zubů které jsou kratší než kališní trubka. Světle žlutá nebo zelenkavá, 13 mm dlouhá koruna má vejčitou pavézu, tupá křídla s oušky kratšími než pavéza a člunek kratší než křídla; po odkvětu koruna černá. V květu je deset nestejně dlouhých dvoubratrých tyčinek (9+1) s prašníky a jeden semeník s čnělkou nesoucí bliznu. Kvete od května do září, včely a čmeláci jsou k opylováni lákáni množstvím nektaru. Ploidie druhu je 2n = 16.
Plody jsou dvoupouzdré, nepukavé, kožovité, úzce srpovitě prohnuté lusky asi 4 cm dlouhé které mají nahnědlou až načervenalou barvu a obsahují 10 až 15 semen. Světle hnědá semena, dlouhá asi 2,5 a široká 1,5 mm, jsou asymetricky srdčitá, hladká a lesklá.

Zdroj textu Wikipedie
cz
Kozinec sladkolistý (Astragalus glycyphyllos)
Kozinec sladkolistý (Astragalus glycyphyllos)
cz
Kozinec sladkolistý (Astragalus glycyphyllos)
Kozinec sladkolistý (Astragalus glycyphyllos)
cz
Kozinec sladkolistý (Astragalus glycyphyllos)
Kozinec sladkolistý (Astragalus glycyphyllos)
Další informace v článcích o rostlinách
Astragalus glycyphyllos - kozinec sladkolistý Astragalus glycyphyllos - kozinec sladkolistý
Čeleď: bobovité (Fabaceae) Bylina vytrvalá, plazivá, v zemi má krátký oddenek. Lodyha poléhavá, silná, větvená, listnatá. Na povrchu je hranatá, na konci červeně fialová, 60-150 m dlouhá. Listy velké, řapíkaté, střídavé, lichozpeřené. Lístky jsou větší …
Rostliny na Znojemsku | 01.03. 2017