Ing. Miloš Krump: Bolehlav plamatý - Conium maculatum
Bolehlav plamatý asi 2 m vysoká dvouletá rostlina z čeledi Apiaceae s načervenalou lodyhou. Okolík je složen z 8 až 15 okolíčků. Koruny květů jsou bílé. Rostlina kvete od června do září.

Bolehlav plamatý je euroasijský druh rozšířený hlavně v teplejších oblastech nížin a pahorkatin, zřídka se vyskytuje i ve vyšších polohách.

Roste nejčastěji na ruderálních stanovištích např. kolem cest a v blízkosti lidských sídel. Velice dobře osidluje půdy s dostatkem nitrátů. Patří mezi nejjedovatější rostliny středoevropské flóry. V listech a nezralých plodech obsahuje alkaloid koniin.

Po uvadnuté rostlina nepříjemně páchne po myšině.

Patřím mezi členy Specializovaných základních organizací ČZS Gladiris, Martagon a Rosa klub ČR
cz
Bolehlav plamatý (Conium maculatum)
Bolehlav plamatý (Conium maculatum)
cz
Bolehlav plamatý (Conium maculatum)
Bolehlav plamatý (Conium maculatum)
cz
Bolehlav plamatý (Conium maculatum)
Bolehlav plamatý (Conium maculatum)
cz
Bolehlav plamatý (Conium maculatum)
Bolehlav plamatý (Conium maculatum)
cz
Bolehlav plamatý (Conium maculatum)
Bolehlav plamatý (Conium maculatum)