Ing. Miloš Krump: Šťovík kadeřavý - Rumex crispus
Šťovík kadeřavý je 30 až 150 cm vysoká vytrvalá rostlina ž čeledi Polygonaceae s přímou, téměř nerozvětvenou lodyhou. Listy mají celistvě zprohýbaný okraj.

V České republice se vyskytuje hojně na mokřadních loukách, na okrajích lesů a v ruderálních společenstvech. Tato rostlina patří též mezi nejrozšířenější polní plevele.

Rumex crispus kvete od června do září.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
cz
Šťovík kadeřavý (Rumex crispus)
Šťovík kadeřavý (Rumex crispus)
cz
Šťovík kadeřavý (Rumex crispus)
Šťovík kadeřavý (Rumex crispus)
cz
Šťovík kadeřavý (Rumex crispus)
Šťovík kadeřavý (Rumex crispus)
cz
Šťovík kadeřavý (Rumex crispus)
Šťovík kadeřavý (Rumex crispus)