cz
Plášťovka kmínková (Didymochlaena truncatula)
Plášťovka kmínková (Didymochlaena truncatula)
cz
Plášťovka kmínková - list (Didymochlaena truncatula)
Plášťovka kmínková - list (Didymochlaena truncatula)
cz
Plášťovka kmínková - mladý list (Didymochlaena truncatula)
Plášťovka kmínková - mladý list (Didymochlaena truncatula)
Ing. Miloš Krump: Plášťovka kmínková - Didymochlaena truncatula
Didymochlaena truncatula náleží do čeledi Hypodematiaceae. Listy má lesklé, hnědozelené, dvakrát zpeřené, v mládí jsou načervenalé. V tropických deštných pralesech vytváří až 40 cm vysoký kmínek.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.