Marie Fárová: Cypřiš Bakerův - Cupressus bakeri
Čeleď: Cupressaceae - cypřišovité
Místo: Botanická zahrada Praha Troja
cz
Cypřiš Bakerův (Cupressus bakeri)
Cypřiš Bakerův (Cupressus bakeri)
cz
Cypřiš Bakerův (Cupressus bakeri)
Cypřiš Bakerův (Cupressus bakeri)
cz
Cypřiš Bakerův (Cupressus bakeri)
Cypřiš Bakerův (Cupressus bakeri)