Ing. Miloš Krump: Smrk sibiřský - Picea obovata
V našich podmínkách dorůstá do výšky okolo 20 až 30 m. Je podobný Picea abies.
Liší se hlavně kratšími, matně zelenými jehlicemi, rezavě žláznatě chlupatými letorosty a šiškami s celokrajnými a zaokrouhlenými šupinami.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.