Ing. Miloš Krump: Nahosemenně rostliny
Nahosemenné rostliny jsou rostliny, jež mají rozmnožovací orgány většinou uspořádány v drobných šišticích. Jsou vývojově staré, vývoj začal od počátku druhohor. Pyl těchto rostlin je tvořen buď ve velkém množství na jedné rostlině, jež nese samčí nebo samičí květy - jednodomý druh či na jiném jedinci - dvoudomý druh.

Nahosemenné rostliny (Gymnospermae) jsou skupinou semenných rostlin, do které patří jehličnany, cykasy, jinany a liánovcotvaré rostliny.
Abies koreana - jedle korejská - šišky

Abies koreana - jedle korejská - šišky

Taxodium distichum - tisovec dvouřadý - šišky

Taxodium distichum - tisovec dvouřadý - šišky


Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.