Ing. Miloš Krump: Cypřišovité - Cupressaceae
Čeleď Cupressaceae zahrnuje jak jehličnany s listy šupinovitými tak i jehlancovitými, většinou pak strnulého až pravidelného tvaru a větvení. Do této čeledi patří jednodomé i dvoudomé dřeviny s asimilačními orgány v mládí jehlicovitými, později pak šupinatými vstřícnými a křižmostojnými.
Samičí šištice dozrávají ve zdřevnatělé drobné šišky nebo plodolisty zdužnatějí a vytvoří bobulovitý útvar uzavírající semena.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
Ing. Miloš Krump: Cypřišovité - Cupressaceae
Do čeledi Cupressaceae patří např. rody Juniperus (jalovec), Chamaecyparis (cypřišek), Thuja (zerav), Cupressocyparis (cypřišovec), Microbiota (mikrobiota), Calocedrus (pazerav), Thujopsis (zeravinec) a Cupressus (cypřiš).
Juniperus pfitzeriana - jalovec prostřední

Juniperus  pfitzeriana - jalovec prostřední

Chamaecyparis pisifera - cypřišek hrachonosný Boulevard

Chamaecyparis pisifera - cypřišek hrachonosný Boulevard

Thuja plicata - zerav obrovský

Thuja plicata - zerav obrovský

Microbiota decussata - mikrobiota křížolistá

Microbiota decussata - mikrobiota křížolistá

Thujopsis dolabrata - zeravinec japonský

Thujopsis dolabrata - zeravinec japonský

Cupressus bakeri - cypřiš Bakerův

Cupressus bakeri - cypřiš Bakerův


Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.