Ing. Miloš Krump: Dlanitě složené listy
Dlanitě složené listy jsou listy, kdy je list složen z několika samostatných lístků přisedajících k řapíku v témže místě.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.