Ing. Miloš Krump: Zerav japonský - Thuja standishii
Synonyma: Thuja japonica
Thuja standishii je asi 15 až 18 m vysoký strom z čeledi Cupressaceae se širokou kuželovitou korunou. Borka je červenohnědá a odlupčivá v podélných šupinách.
Výhony jsou méně zploštělé než u Thuja plicata. Větévky jsou rozložené ve vodorovné rovině, na svrchu jsou světle zelené, na rubu pak slabě bělavá kresba.
Jehlice jsou šupinaté, tupé, žlázka je nezřetelně viditelná.
Šišky Thuja standishii jsou asi 10 mm velké, vejčité, složené z 5 až 6 párů plodních šupin, z nichž jen střední nesou asi po 3 semenech.
Semena je ploché, drobné s křídlatým lemem.

Thuja standishii pochází z Japonska ze středu ostrova Honšů.

Patřím mezi členy Specializovaných základních organizací ČZS Gladiris, Martagon a Rosa klub ČR