Ing. Miloš Krump: Cypřišek zeravovitý - Chamaecyparis thyoides
Synonyma: Chamaecyparis sphaeroidea
Chamaecyparis thyoides je asi 25 m vysoký strom z čeledi Cupressaceae z úzce kuželovitou korunou a všemi směry rozprostřenými větvičkami.
Borka je hnědá šupinovitě se odlupující. Šupinovité listy jsou poměrně malé, přitisklé, na středových listech je patrná velká okrouhlá žlázka.
Šišky jsou poměrně malé asi 4 až 5 mm velké, kulovité a ojíněné. Skládají se z 5 až 6 paprsčitě brázditých šupin se zřetelným středním trnem.
Semena jsou po 1 až 2 kusech pod šupinou a vyznačují se úzkým křídlatým lemem.
Chamaecyparis thyoides pochází z přímořské oblasti Severní Ameriky.

Z hlediska pěstování má velké nároky na vláhu, roste velice pomalu.

Mezi kultivary patří např.zakrslý Chamaecyparis thyoides x Andelyensis.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.