Ing. Miloš Krump: Cypřišovec - Cupressocyparis
Rod Cupressocyparis náleží do čeledi Cupressaceae, vznikl mezirodovým křížením rodu Cupressus  s rodem Chamaecyparis.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.