Ing. Miloš Krump: Krytosemenné rostliny
Krytosemenné rostliny je část semenných rostlin, jejichž vajíčkasemena nejsou přímo přístupné pylovým zrnům. Jsou uzavřeny do modifikovaného listu – tzv. plodolist či do několika plodolistů. Následně pak srůstají do pestíku, který je rozlišen na semeník (ovarium), čnělku  (stylus) a bliznu (stigma).

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.