Ing. Miloš Krump: Javorovec jasanolistý - Negundo aceroides
Negundo aceroides je asi 20 m vysoký opadavý strom z čeledi Sapindaceae se vzpřímenými větvemi a rozložitou, řídkou a nepravidelnou korunou.
V mládí má hladkou, šedohnědou kůru, jež se ve stáří mění v podélně brázditou borku.
Listy jsou vstřícně postavené, lichozpeřené, 10 až 25 cm dlouhé. Jsou složeny ze 3 až 5 vejčitých, hrubě pilovitých až zubatých lístků.
Letorosty jsou tmavě zelené, zřídka hnědozelené, šedomodře ojíněné, zřetelně článkované a starší větévky jsou temně hnědé a lesklé. Pupeny jsou bíle plstnaté a drobné.
Květy jsou dvoudomé, zelenožluté. Samičí květy v dlouhém hroznu, samčí pak v hustých svazečcích na dlouhých stopkách, jež vykvétají bezprostředně na konci větévek pod rašícími listy. Negundo aceroides kvete od března do dubna.
Plody tvoří dvounažky v řídkých nicích latách, křídla nažek svírají ostrý úhel.

Z hlediska pěstování roste i na písčitých půdách, nesnese však sucho. Dost často také trpí vývraty.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
Ing. Miloš Krump: Javorovec jasanolistý - Negundo aceroides
Hlavní rozlišovací znaky:
- lichozpeřené listy
- v zimě má zelené až modře ojíněné větévky

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.