Ing. Miloš Krump: Simbarubovité - Simbaroubaceae
Do čeledi Simbaroubaceae náleží opadavé stromy nebo keře, které obsahují v kůře nebo ve dřevě hořčiny. Listy jsou střídavé, obvykle zpeřené a bez palistů. Květy jsou pravidelné jednopohlavní i oboupohlavní. Plodem může být nažka, peckovice nebo tobolka.

Do čeledi Simbaroubaceae patří např. rody Ailanthus (pajasan) či Picrasma (hořčina).

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.