Ing. Miloš Krump: Padlí růžové - Sphaerotheca pannosa
Příznaky poškození: Na mladých výhonech, listech a poupatech se objevují bělavé až moučnaté povlaky, které jsou plsťovité a šedě zabarvené. Na těchto povlacích záhy vznikají drobné, kulovité černé plodničky. Napadané části se zkracují, zpomalují růst, žloutnou, napadené listy později hnědnou a odumírají.

Vývoj a šíření: Původce padlí je tzv. mikroskopická houba Sphaerotheca pannosa , která přezimuje ve formě plodniček na opadlých napadených listech. Mezi jednotlivými odrůdami existují určité rozdíly v náchylnosti. Odrůdy s lesklými a hladkými listy bývají většinou odolné vůči této chorobě.

Ochrana: Ochrana spočívá především volbou méně náchylných odrůd růží k této chorobě. Z chemických přípravků lze jmenovat např. Discus nebo Baycor 25 WP.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
cz
Padlí růžové (Sphaerotheca pannosa)
Padlí růžové (Sphaerotheca pannosa)
cz
Padlí růžové (Sphaerotheca pannosa)
Padlí růžové (Sphaerotheca pannosa)