cz
Sasanka velkohlavá (Anemone cylindrica)
Sasanka velkohlavá (Anemone cylindrica)