Petr Kocna: Chirita - Chirita tamiana
Čeleď: Gesneriaceae - podpětovité
Místo: Praha Troja, botanická zahrada

Petr Kocna | Digitální fotoherbář
cz
Chirita (Chirita tamiana)
Chirita (Chirita tamiana)