cz
Přeslička lesní (Equisetum sylvaticum)
Přeslička lesní (Equisetum sylvaticum)
cz
Přeslička lesní (Equisetum sylvaticum)
Přeslička lesní (Equisetum sylvaticum)
Zdena: Přeslička lesní - Equisetum sylvaticum
Čeleď: Přesličkovité

Přeslička lesní je vytrvalá, výtrusná bylina vysoká nejčastěji 10-60 cm, vyrůstající z článkovitého oddenku. U přesličky lesní se projevuje sezónní dimorfismus. Na jaře vyrůstá fertilní lodyha, která je zpočátku nevětvená, nezelená, červenohnědé barvy. Později však vyrostou přesleny větví a lodyha zezelená. Kromě toho z oddenků vyrážejí letní sterilní lodyhy, které jsou od počátku zelené a větvené. Lodyhy se přeslenitě větví, a to dokonce vícenásobně (typický znak), větve jsou tenké a celá rostlina působí jemným a hebkým dojmem. Střední dutina zabírá 1/2-2/3 průměru stonku. Jako u ostatních přesliček se v každém uzlině nachází pochva, což jsou vlastně bočně srostlé přeslěnitě uspořádané listy, nahoře mají listy volné konce a tvoří zuby pochvy. U přesličky lesní se několik zubů vždy spojuje v jednolitý lalok nápadně rezaté barvy. Výtrusnicový klas je solitérní, vrcholový, s tupou špičkou.

Zdroj textu Wikipedie
cz
Přeslička lesní (Equisetum sylvaticum)
Přeslička lesní (Equisetum sylvaticum)
cz
Přeslička lesní (Equisetum sylvaticum)
Přeslička lesní (Equisetum sylvaticum)
cz
Přeslička lesní (Equisetum sylvaticum)
Přeslička lesní (Equisetum sylvaticum)
cz
Přeslička lesní (Equisetum sylvaticum)
Přeslička lesní (Equisetum sylvaticum)
cz
Přeslička lesní (Equisetum sylvaticum)
Přeslička lesní (Equisetum sylvaticum)
Ing. Miloš Krump: Přeslička lesní - Equisetum sylvaticum
Equisetum sylvaticum je 30 až 60 cm vysoká rostlina, která počátkem jara vytváří plodné nezelené lodyhy jež na konci nesou výtrusné klasy. Po dozrány výtrusů klasy odpadnou a lodyhy zezelenají a začnou se větvit.

Equisetum sylvaticum je charakteristická zejména pro vlhkézbahnělé stanoviště. Nesnese však stagnující vodu ani záplavy ve vegetační době. Nejčastěji však roste v mírném stínu, zřídka pak na místech osluněných  Na živiny je středně náročná. Na velmi chudých půdách se objevuje jen tam, kde je půda proplavována vodou obohacenou kyslíkem a živinami
Equisetum sylvaticum - přeslička lesní

Equisetum sylvaticum - přeslička lesní


Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.