Jan Kolman: Lilek potměchuť - Solanum dulcamara, čeleď lilkovité - Solanaceae, je vytrvalý, lianovitě rostoucí polokeř, dlouhý až 2 m. Není to vodní ani vyloženě vlhkomilná rostlina, ale patří do společenstva pobřežních porostů. Roste popínavě v pobřežních porostech kolem vodních toků, rybníků a bažin, ale i v lužních lesích, na pasekách a na rumištích.
  Má střídavé, řapíkaté listy, které jsou buď vejčité nebo trojdílné, hrálovitě ouškaté. Kvete od června do srpna, květy jsou pětičetné, tmavo modrofialové, podobné květům bramborů, ale menší. Plod je vejčitá, červená bobule, dlouhá asi 10 mm, široká 6 - 8 mm. Obsahuje 30 - 45 semen, požírají a rozšiřují ji ptáci, takže může vyrůst i v parcích a na sídlištích.
  Je to jedovatá rostlina, která, hlavně v bobulích, obsahuje několik jedovatých glykosidů, např. solanin, dulcamarin a jako další lilkovité rostliny i alkaloid atropin. Navíc bobule obsahují fruktozu - jsou zprvu nasládlé, později odporně hořké - od toho je odvozen latinský druhový název : "dulcamara" = sladkohořký. Může tedy docházet k otravám, hlavně dětí. Otrava, po požití většího množství plodů, se projevuje vysycháním sliznic a křečemi v ústech a v hrdle, zvracením a průjmy.
  Je to i rostlina léčivá - sušená má silné baktericidní, fungicidní ( protiplísňové ) a protizánětlivé účinky. Nesmí se však užívat bez dohledu zkušeného lékaře nebo farmaceuta.
Marie Fárová: Lilek potměchuť - Solanum dulcamara
Čeleď: Solanaceae - lilkovité
cz
Lilek potměchuť (Solanum dulcamara)
Lilek potměchuť (Solanum dulcamara)
cz
Lilek potměchuť (Solanum dulcamara)
Lilek potměchuť (Solanum dulcamara)
cz
Lilek potměchuť - květ (Solanum dulcamara)
Lilek potměchuť - květ (Solanum dulcamara)
cz
Lilek potměchuť - plod (Solanum dulcamara)
Lilek potměchuť - plod (Solanum dulcamara)
Zdena: Lilek potměchuť - Solanum dulcamara
Čeleď: Solanaceae - lilkovité

Lilek potměchuť  je vytrvalý jedovatý polokeř z čeledi lilkovitých. Vyskytuje se s výjimkou nejsevernějších oblastí prakticky po celé Evropě (po Skotsko, jižní Norsko, střední Švédsko až po Kavkaz a Zakavkazí), severní části Malé Asie, celou jižní část Sibiře až po Bajkal, v severovýchodní Africe, roztroušeně na Blízkém Východě a ve Střední Asii. Výskyt je hlášen i v mírném pásu Severní Ameriky (severní polovina USA a jižní části Kanady); někteří autoři však považují tamější rostliny za samostatné druhy.

Zdroj textu Wikipedie
cz
Lilek potměchuť (Solanum dulcamara)
Lilek potměchuť (Solanum dulcamara)
cz
Lilek potměchuť (Solanum dulcamara)
Lilek potměchuť (Solanum dulcamara)
cz
Lilek potměchuť (Solanum dulcamara)
Lilek potměchuť (Solanum dulcamara)
cz
Lilek potměchuť (Solanum dulcamara)
Lilek potměchuť (Solanum dulcamara)
Ing. Miloš Krump: Lilek potměchuť - Solanum dulcamara
Solanum dulcamara je polokeř z čeledi Solanaceae. Stonky jsou popínavé nebo poléhavé na spodní části zdřevnatělé. Listy jsou střídavé, řapíkaté, různotvaré, vejčitě kopinaté, špičaté, na dolním okraji pak srdčité. Lilek potměchuť kvete v červnu až srpnu. Fialové květy vyrůstají ve vrcholičnatých dlouze stopkatých a zpravidla převislých latách. Plody jsou vejčité, leskle rumělkově červené podlouhlé bobule.

Solanum dulcamara nejčastěji roste ve vlhkých pobřežních křovinách, dále na pasekách, dále v příkopech, na rumištích či na pustých místech.
Bobule obsahují kyselinu dulkamarinovou a solanin.
Solanum dulcamara - lilek potměchuť

Solanum dulcamara - lilek potměchuť

Solanum dulcamara - lilek potměchuť - plod

Solanum dulcamara - lilek potměchuť - plod


Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
Petr Kocna: Lilek potměchuť - Solanum dulcamara
Čeleď: Solanaceae - lilkovité
Místo: Kesteren, Holandsko
Editoval Petr Kocna (24.02. 2017 11:31:23)

Petr Kocna | Digitální fotoherbář
cz
Lilek potměchuť (Solanum dulcamara)
Lilek potměchuť (Solanum dulcamara)
cz
Lilek potměchuť (Solanum dulcamara)
Lilek potměchuť (Solanum dulcamara)
cz
Lilek potměchuť (Solanum dulcamara)
Lilek potměchuť (Solanum dulcamara)