cz
Vlochyně bahenní (Vaccinium uliginosum)
Vlochyně bahenní (Vaccinium uliginosum)
cz
Vlochyně bahenní (Vaccinium uliginosum)
Vlochyně bahenní (Vaccinium uliginosum)
cz
Vlochyně bahenní (Vaccinium uliginosum)
Vlochyně bahenní (Vaccinium uliginosum)
cz
Vlochyně bahenní (Vaccinium uliginosum)
Vlochyně bahenní (Vaccinium uliginosum)
Ing. Miloš Krump: Vlochyně bahenní - Vaccinium uliginosum
Vaccinium uliginosum je asi 60 až 80 cm vysoký keř z čeledi Ericaceae, obdobný vzhledu jako borůvka, ale s oblými větvemi. Listy jsou opadavé, střídavé, široce až podlouhle obvejčité, celokrajné, na spodu zúžené, tupé, na okrajích slabě podvinuté, na líci matně modrosivé, na rubu modravě zelenobílé a síťnatě žilnaté.
Vlochyně bahenní kvete v květnučervnu. Květy jsou oboupohlavné, drobné, bílé nebo růžově bílé, vejčitě baňkovité, převislé, jednotlivé nebo v krátkých úžlabních hroznech.
Plody jsou bobule hurištičkovitého nebo kulovitého tvaru s bezbarvou šťávou navinulé chuti, jsou modročerné, sivě ojíněné, uvnitř bělavé a mnohosemenné. Plody dozrávají v srpnu

Vaccinium uliginosum je rozšířena cirkumpolárně, roste hlavně na rašelinách od nížin až do vysokých hor. V našich podmínkách se považuje za tzv. relikt z doby ledové.
Vaccinium uliginosum - vlochyně bahenní

Vaccinium uliginosum - vlochyně bahenní


Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.