Ing. Miloš Krump: Olše - Alnus
Do rodu Alnus náleží opadavé stromy a keře, které náleží do čeledi Betulaceae. Dřevo je měkké a roztroušeně pórovité, narůžovělé až oranžové. Listy jsou střídavé, spirálně postavené, jednoduché s opadavými palisty a mají zpeřenou žilnatinu. Dřeň ve větvičkách je trojúhelníkovitátrojpaprsčitá. Pupeny jsou stopnaté. Květenství jsou složená z jednopohlavných jednodomých jehněd, jež přezimují na koncích větviček. Květenství dozrávají v dřevnaté nerozpadavé šištice. Plodem je drobná nažka s hnědým úzkým kožovitým lemem.

Do rodu Alnus náleží asi 25 druhů.

Synonyma: Alnaster, Alnobetula, Betula-alnus, Clethropsis, Cremastogyne, Semidopsis
Alnus glutinosa - olše lepkavá

Alnus glutinosa - olše lepkavá

Alnus glutinosa - olše lepkavá

Alnus glutinosa - olše lepkavá


Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
Další informace v článcích o rostlinách
Alnus glutinosa - olše lepkavá Alnus glutinosa - olše lepkavá
Evropský druh z oblastí s chladným drsným klimatem. Roste na chudých podmáčených půdách, kde je někdy kromě některých druhů vrb jediným stromem, který zde prospívá …
Alnus glutinosa - olše lepkavá Alnus glutinosa - olše lepkavá
Původ: Druh přirozeně rozšířený v Evropě až po západní část Sibiře. U nás přirozeně roste v lužních lesích, bažinách, na březích toků a rybníků. Typické olšiny jsou porosty olší s příměsí vrby a menším podílem jilmu …
Alnus glutinosa - olše lepkavá Alnus - olše
Olše má jednopohlavní květy - samičí červené květy jsou v malých jehnědách, které později dřevnatí v šištice, samčí květy jsou v delších jehnědách. Olše je vhodným stromem na vlhčích místech v krajině. Pro zahradu je méně vhodná a to i proto, že …
Rebo Productions CZ | 04.06. 2007