Ing. Miloš Krump: Betulaceae - břízovité
Do čeledi Betulaceae patří rychle rostoucí, ale jen většinou krátkověké rody Betula a Alnus. Květy jsou jehnědovité a drobná semena se vyznačují poměrně krátkou dobou klíčivosti. Dřevo má nízkou kvalitu. Zástupci této čeledi jsou tzv. pionýrskými dřevinami.
Betula pendula - bříza bělokorá

Betula pendula - bříza bělokorá

Betula pendula - bříza bělokorá

Betula pendula - bříza bělokorá

Alnus glutinosa - olše lepkavá

Alnus glutinosa - olše lepkavá

Alnus glutinosa - olše lepkavá

Alnus glutinosa - olše lepkavá


Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.