Ing. Miloš Krump: Salicaceae - vrbovité
Čeleď Salicaceae zahrnuje dvoudomé jehnědovité dřeviny, jejichž ochmýřené plody uzrávají v červnu. Většina druhů se rozmnožuje dřevitými řízky. Druhy z této čeledi velice dobře snášejí zamokření. Pro účely sadovnické jsou vhodnější spíše samčí rostliny, neboť svým opadem ochmýřených plodů nevyvolávají alergie.

Synonyma: Poliothyrsidaceae, Flacourtiaceae

Patří sem rody Populus a Salix.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.