Ing. Miloš Krump: Bříza Ermanova - Betula ermanii
Betula ermanii je středně vzrůstná s širší korunou a většími srdčitými listy. Kůra je narůžověle bílá. Roste v severních oblastech Asie.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.