Ing. Miloš Krump: Dub mnohoplodý - Quercus polycarpa
Synonyma: Quercus petraea var. polycarpa, Quercus sessiliflora subsp. polycarpa

Quercus polycarpa je 15 až 20 m vysoký strom z čeledi Fagaceae s řídkou korunou. Listy jsou kožovité, drobnější, eliptické, mělce laločnaté, na bázi až srdčité, na líci tmavozelené, na rubu modrozelené. Pupeny mají na bázi hrotnatě prodloužené šupiny. Žaludy jsou nahloučené po 2 až 6, krátce stopkaté.

Quercus polycarpa pochází ze střední a jihovýchodní Evropy, Malé Asie a Kavkazu.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.