Ing. Miloš Krump: Bříza karpatská - Betula carpatica
Synonyma: Betula pubescens subsp. carpatica

Betula carpatica je asi 5 m vysoký strom  z čeledi Betulaceae. Kůra je většinou šedá, větve tmavé. Plody se vytvářejí velice brzo. Betula carpatica  osidluje rašelinné stanoviště horských oblastí, někdy se také vyskytuje na okrajích suťových lesů

Využívá se jako náhradní dřeviny na horní hranici lesa.
Editoval krumpold (12.01. 2016 17:50:21)

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.