Ing. Miloš Krump: Olšička - Duschekia
Další názvy: křestice, olšovka
Do rodu Duschekia patří asi 8 druhů, jež jsou rozšířeny hlavně v Asii a Severní Americe a které náleží do čeledi Betulaceae. Vtěšinou jde o opadavé keře nebo nízké stromy. Listy jsou střídavé, spirálně postavené, jednoduché s opadavými palisty a se zpeřenou žilnatinou. Pupeny jsou přisedlé, špičaté, kryté 3 až 6 šupinami. Květy jsou jednopohlavné, jednodomé. Samčí květy jsou pžezimující, ve válcovitých jehnědách, samičí jsou v krátkých šišticích, zpravidla po 3 až 5 na dlouhých stopkách. Plodem je drobná nažka s blanitým lemem.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.