Ing. Miloš Krump: Olšička zelená - Duschekia alnobetula

Synonyma: Alnus viridis

Duschekia alnobetula je asi 3 m vysoký keř z čeledi Betulaceae s obloukovitými, na konci vystoupavými větvemi. Borka je na kmíncích hnědá, s nápadnými červenohnědými lenticelami.
Kořenový systém je převážně povrchový, bohatě rozvinutý. Listy jsou široce vejčité, zašpičatělé, nepravidelné, 2x ostře pilovité, v mládí pýřité. Vrchní strana je tmavě zelená.
Květy se objevují v dubnu, současně s rozvíjením listů. Samčí květy jsou v jehnědách po 4 až 6 na konci loňských větviček a Samičí jsou poměrně malé a rozvíjejí se současně s rašením listů. Plodem je drobná nažka se širokým křídlem.

Duschekia alnobetula je světlomilná dřevina, snáší velice dobře i slabé zastínění. Velice dobře snáší extrémní klimatické podmínky.

Její využití spočívá především na zpevňování extrémních svahů ve vysokohorských polohách.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.