Ing. Miloš Krump: Vrba načervenalá - Salix x fragilis
Synonyma: Salix decipiens, Salix fragilis, Salix fragilis var. decipiens, Salix x rubens

Další názvy: vrba křehká

Salix x fragilis je 15 až 20 m vysoký strom z čeledi Salicaceae s křivým kmenem a řídkou rozkladitou korunou. Větve vyrůstají v pravém nebo tupém úhlu a nejsou převislé. Tato vrba se dožívá průměrného věku okolo 60 let. Kořenový systém je povrchový a nepravidelně rozvinutý. Boční kořeny směřují do hloubky a pevně drží dřevinu v půdě. Borka je hnědošedá, silná, brzy hluboce brázditá.
Letorosty Salix x fragilis jsou hranaté, v uzlinách velice snadno lámavé a lysé. Listy jsou kopinaté, dlouze zašpičatělé, hrubě pilovité od letorostu ohnuté, převislé, oboustraně lysé, na lící tmavozelené, lesklé, na rubu sivě ojíněné.
Salix x fragilis je dvoudomá dřevina. Kvete v březnu až dubnu. Samčí jehnědy jsou válcovité. Plody - tobolky jsou umístěny ve střapcovitých souplodích, jsou velice hodně podobné Salix alba, dozrávají koncem května až počátkem června.

V České republice je tato vrba rozšířená  po celém území, zejména v chladnějších oblastech. Roste nejčastěji ve vyšších polohách podél vodních toků. Je světlomilná. Z hlediska nároků na vláhu je dost přizpůsobivá, toleruje záplavy.

Dřevo Salix x fragilis má tmavé jádro a používá se hlavně jako palivo, ve vyšších polohách se používá jako tzv. meliorační dřeviny ke zpevňování břehů.

Patřím mezi členy Specializovaných základních organizací ČZS Gladiris, Martagon a Rosa klub ČR