Ing. Miloš Krump: Vrba popelavá - Salix cinerea
Synonyma: Salix deserticola

Salix cinerea je 2 až 5 m vysoký polokulovitý až bochníkovitý keř z čeledi Salicaceae. Borka je hladká a šedá. Letorosty jsou poměrně tlusté, krátce chlupaté, velice nápadné jsou tzv. lišty na dřevě po odloupnutí kůry. Pupeny jsou lysé nebo málo chlupaté a jsou postaveny střídavě. Listy mají tvar podlouhle obvejčitý až obkopinatý. Z horní strany je list roztroušeně chlupatý, ze spodní pak hustě šedomodře chlupatý. Květy se vytvářejí v březnu až dubnu, před rašením listů.

Salix cinerea je Euroasijský druh, v Evropě roste na celém území s výjimkou západní části, chladného severu a teplého jinu. U nás roste hojně v nižších polohách, podél vodních toků.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.