Ing. Miloš Krump: Vrba ušatá - Salix aurita
Salix aurita je 2 až 3 m vysoký kulovitý keř z hustými, krátkými větvemi. Borka je tenká, hladká a světle šedá. Letorosty jsou lysé, na osvětlené straně pak načervenalé. Pupeny jsou lysé nabé málo chlupaté.
Listy Salix aurita jsou obvejčité, hrubě pilovitě nepravidelné, často zvlněné se zkroucenou špičkou, na líci tmavozelené, na rubu sivozelené, roztroušeně chlupaté.
Kvete v dubnu až květnu, před rašením listů, jehnědy se za plodu výrazně prodlužují.

V České republice roste hlavně na kyselých, morkých loukách a světlinách vlhkých lesů.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.