Ing. Miloš Krump: Vrba borůvkovitá - Salix myrtilloides
Synonyma: Salix elegans, Salix lenensis

Salix myrtilloides je asi 30 až 80 cm vysoký malý keř z čeledi Salicaceae s tenkými vystoupavými větvemi. Letorosty jsou poměrně tenké a pupeny lysé.

Tento druh je rozšířen na severu a severovýchodě Evropy. Roste hlavně na zrašeliněných místech, v oblasti lesa při okrajích vrchovišť a rašelinišť. Velice dobře snáší stagnující vodu a kyselé podklady.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.