Ing. Miloš Krump: Vrba dvoubarvá - Salix bicolor
Synonyma: Salix schraderiana, Salix weigeliana, Salix weigoliana

Salix bicolor je asi 150 cm vysoký keř z čeledi Salicaceae s velmi košatou kulovitou korunou a silnými větvemi. Letorosty jsou silné a žlutohnědé. Listy jsou téměř celokrajné, vrchní část listu je tmavozelený, rub sivozelený s ojedinělými chloupky.

Salix bicolor je rozšířena v oblasti horní hranici lesa. Je velice světlomilná a otužilá dřevina, pro svůj růst vyhledává nejčastěji strže, prameniště či chladné doliny.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.