Ing. Miloš Krump: Vrba laponská - Salix lapponum
Synonyma: Salix marrubifolia

Salix lapponum je 100 až 150 cm vysoký horský keř z čeledi Salicaceae s krátkými větvemi. Letorosty jsou zpočátku hustě chlupaté, později olysalé. Okraj listu Salix lapponum je celokrajný, při rašení chlupatý, na líci záhy chlupy mizí na rubu chlupy zůstávají.

Salix lapponum roste na bažinatých a zrašeliněných loukách tundry a lesotundry na severu. V České republice ji nalezneme v Krkonoších.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.