Ing. Miloš Krump: Vrba bylinná - Salix herbacea
Salix herbacea je poměrně drobný keřík asi 5 až 10 cm vysoký z čeledi Salicaceae s podzemními kořeňujícími plazivými kmínky a vzpřímenými nadzemními větévkami. ŮLetorosty jsou lysé. Listy jsou eliptickéokrouhlé, na bázi až srdčité, vroubkovaně žláznatě pilovité.

Vyskytuje se převážně na silikátech. U nás roste v Krkonoších.

Patřím mezi členy Specializovaných základních organizací ČZS Gladiris, Martagon a Rosa klub ČR