Ing. Miloš Krump: Topol bílý - Populus alba
Synonyma: Populus alba subsp. nivea, Populus alba var. hickeliana, Populus alba var. integrifolia, Populus alba var. microphylla, Populus alba var. nivea, Populus alba var. subintegerrima, Populus caspica, Populus hickeliana, Populus nivea

Další názvy: linda

Populus alba je asi 30 až 40 m vysoký mohutný strom z čeledi Salicaceae s řídkou košatou korunou a silnými větvemi. Dožívá se průměrného věku okolo 150 let. Kořenový systém je všestraně vyvinutý. Borka je zelenošedá až bělavá, poměrně dlouho hladká s velkými kosočtverečnými jizvami, ve staří je pak borka černošedá a rozpukaná. Letorosty jsou oblé, štíhle bělošedě plstnaté. Pupeny jsou plstnaté, později olysávající, nelepkavé a vejcovitě kuželovité.
Listy jsou okrouhle vejčité, 3 až 6 cm dlouhé, hrubě zubaté až mělce laločnaté, v mládí oboustranně později na rubu běloplstnaté.
Populus alba je dvoudomá dřevina, kvete v březnu až dubnu. Samičí jehnědy jsou kratší, zatímco samčí větší. Plody jsou poměrně malé 4 až 5 mm dlouhé tobolky, které obsahují velká ochmýřená semena.

Populus alba má poměrně vysoké nároky na světlo, většinou se uplatňuje jako druh s vysokými nároky na vláhu a velice dobře snáší i záplavy. V nárocích na půdu je také tolerantní, roste na písčitohlinitých půdách, daří se mu rovněž i na suchých vápnitých půdách či rašelinách. Je značně odolný vůči znečištěnému ovzduší.

Kvalita dřeva je však horší, dřevo je proměnlivé kvality
Editoval krumpold (16.01. 2016 15:38:10)

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.