Ing. Miloš Krump: Topol kanadský - Populus x canadensis
Synonyma: Populus euramericana, Populus x euramericana

Populus x canadensis vznikl zřejmě v roce 1750 ve Francii zkřížením Populus deltoides a Populus nigra.

Populus x canadensis je 25 až 40 m vysoký strom z čeledi Salicaceae s širokou korunou a hladkým nesvalcovitým kmenem. Borka je poměrny brzy rozpukaná. Listy jsou široce trojúhelníkovitě vejčité, na bázi široce klínovitě až uťaté. Letorosty jsou žlutavé a hranaté. Květy se vytvářejí před olistěním v březnu až dubnu.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.