Ing. Miloš Krump: Pšenice - Triticum
Synonyma: Bromus, Crithodium, Deina, Frumentum, Gigachilon, Nivieria, Spelta

Do rodu Triticum patří asi 20 druhů, jež náleží do čeledi Poaceae. Tento rod zahrnuje jak planě rostoucí tak i šlechtěné druhy. Pšenice je jedna z nejstarších kulturních rostlin, která pochází z jihozápadní oblasti Asie.

Mezi zástupce rodu Triticum patří např.
-    Triticum boeoticum (pšenice planá jednozrnka)
-    Triticum aestivum (pšenice obecná)
-    Triticum turgidum (pšenice naduřelá)
-    Triticum durum (pšenice tvrdá)
-    Triticum dicoccum (pšenice dvouzrnka)
-    Triticum polonicum (pšenice polská)
-    Triticum timopheevi (pšenice Timofejevova)
-    Triticum spelta (pšenice špalda)

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
cz
Pšenice obecná - semena (Triticum aestivum)
Pšenice obecná - semena (Triticum aestivum)