martik: Dobrý den, prosím o radu.
Máme japonskou pestrolistou vrbu (hiruko nishiky), roubovanou na kmínku, nyní je kmínek tenký, vysoký cca 1,5 m. Korunu bychom chtěli udržovat v průměru cca 1,5 m. Jak tato vrba koření (mohutnost kořenů, do hloubky nebo povrchově)? Chtěli bychom ji totiž zasadit na místo, kde je ze dvou stran nízká betonová zítka, cca 0,75 m od kmínku stromku na každou ze dvou stran. Je to dostatečný prostor? Nenaruší kořeny stromku časem tuto zíťku?
Velmi děkuji za odpověď
janko39: Na internetových stránkách je většinou uváděna pod názvem Salix integra,cv(kultivar)  "Hakuro Nishiki",přidržme se tedy tohoto názvu.Obecně - je-li dřevina naroubovaná na podnoži,jsou nároky na půdu,výživu a p.,vlastně nároky dané podnože.Okrasné vrby se roubují na různé kmenotvorné druhy,podstatné je,aby se podnož dobře snášela s naroubovanou odrůdou,aby se snadno množila a aby vytvářela delší,rovný kmínek.Dalším kritériem je,aby se barva kůry podnože pokud možno shodovala s barvou kůry roubu - to je ale důležité pouze v prvních letech po naroubování,protože později většinou barva kůry naroubované odrůdy je patrná pouze po opadu listů.
Z předešlého tedy vyplývá,že velikost kořenového systému je dán druhem podnožové vrby.Pokud vím,roubované okrasné vrby se prodávají v kontejnerech a mnohdy zůstávají v prodejnách,či v zahradnických závodech delší dobu bez přesazení a vegetují i v takových ztížených podmínkách.Není tedy jejich kořenový systém zvlášť vyvinutý a rozvine se teprve po zasazení na trvalé stanoviště.Ve Vámi uvedených poměrech by tedy měla vegetovat bez obav,že by svými kořeny zídku narušila.
Obecně se doporučuje po opadu listů zakrátit část výhonů o 1/3 až o 1/2 délky,aby rostlina vytvářela dlouhé,bujné,dobře olistěné výhony - to platí rovněž pro převislou jívu Salix caprea cv."Kilmarnock" a jiné.Je rovněž nutný průklest,aspoň ob jeden rok,jinak výhony uvnitř korunky zasychají a mohou být vstupní branou pro houbové infekce.