Ludmila Unzeitigová: Topol osika - Populus tremula
Synonyma: Tremula vulgaris
Další názvy: osika
Čeleď: Salicaceae - vrbovité
Místo: louka Vsetín
cz
Topol osika (Populus tremula)
Topol osika (Populus tremula)
cz
Topol osika (Populus tremula)
Topol osika (Populus tremula)
cz
Topol osika - barevný list na podzim (Populus tremula)
Topol osika - barevný list na podzim (Populus tremula)
cz
Topol osika - kmen (Populus tremula)
Topol osika - kmen (Populus tremula)
cz
Topol osika list na podzim (Populus tremula)
Topol osika list na podzim (Populus tremula)
Marie Fárová: Topol osika - Populus tremula
Čeleď: Salicaceae - vrbovité
cz
Topol osika (Populus tremula)
Topol osika (Populus tremula)
cz
Topol osika (Populus tremula)
Topol osika (Populus tremula)
cz
Topol osika - jehněd (Populus tremula)
Topol osika - jehněd (Populus tremula)
cz
Topol osika - jehnědy (Populus tremula)
Topol osika - jehnědy (Populus tremula)
cz
Topol osika - kmen (Populus tremula)
Topol osika - kmen (Populus tremula)
cz
Topol osika - list (Populus tremula)
Topol osika - list (Populus tremula)
cz
Topol osika - podzimní list (Populus tremula)
Topol osika - podzimní list (Populus tremula)
cz
Topol osika - podzimní list (Populus tremula)
Topol osika - podzimní list (Populus tremula)
cz
Topol osika - podzimní zbarvení (Populus tremula)
Topol osika - podzimní zbarvení (Populus tremula)
cz
Topol osika - v květu (Populus tremula)
Topol osika - v květu (Populus tremula)
Ing. Miloš Krump: Topol osika - Populus tremula
Populus tremula je 20 až 30 m vysoký strom z čeledi Salicaceae s řídkou kulovitou korunou. Kořen je plošně rozvinutý, přizpůsobený nejrůznějším podkladům. Populus tremula tvoří kořenové výmladky.
Borka je zelenošedá a poměrně dlouho hladká s velkými kosočtverečnými jizvami, ve stáří je pak rozpukaná a šedá. Letorosty jsou oblé, lysé a lesklé. Pupeny jsou lysé, kuželovité, zašpičatělé a slabě lepkavé. Pupeny jsou pokryty větším množstvím hnědých až skořicově hnědých lesklých šupin. Listy jsou okrouhlé až okrouhle vejčité, hrubě vykrajovaně zubaté, lysé, v mládí chlupaté.
Populus tremula kvete před olistěním v březnu až dubnu. Samčí jehnědy jsou visící, samičí mají krátce stopkatý semeník s dvěma červenými bliznami. Poměrně lehká semena jsou šedohnědá až šedofialová.

V České republice je Populus tremula druhem nížin, pahorkatin a nižších horských poloh. Je světlomilnou dřevinou, velice dobře se ji daří na stanovištích s vysokou hladinou spodní vody. Nejlépe roste na hlubokých živných půdách, rovněž snese růst na slabě zakyselených půdách. Populus tremula snáší znečištěné ovzduší.

Patřím mezi členy Specializovaných základních organizací ČZS Gladiris, Martagon a Rosa klub ČR
cz
Topol osika (Populus tremula)
Topol osika (Populus tremula)
cz
Topol osika (Populus tremula)
Topol osika (Populus tremula)
cz
Topol osika (Populus tremula)
Topol osika (Populus tremula)