Ing. Miloš Krump: Liliaceae - liliovité
Do této čeledi patří vytrvalé byliny s podzemními oddenky, hlízami či cibulemi. Listy jsou střídavé, zřídka mohou být vstřícné nebo v přeslenech, často jen listy přízemní. Nejčastěji jsou listy čárkovité s žilnatinou rovnoběžnou nebo eliptické s žilnatinou souběžnou. Květy jsou buď jednotlivé nebo vytvářejí hroznovitá květenství. Plodem je většinou tobolka, méně často pak bobule. Tuto čeleď tvoří rostliny z mírného pásu severní polokoule.

Mezi významné rostliny z čeledi Liliaceae patří např. Lilium hybridum (lilie), Fritillaria imperialis (řebčík královský), Tulipa (tulipán), Gagea lutea (křivatec žlutý), či Erythronium (kandík).
Lilium x hybridum - lilie - Cocopa - AO hybird

Lilium x hybridum - lilie - Cocopa - AO hybird

Fritillaria imperialis - Řebčík královský

Fritillaria imperialis - Řebčík královský

Tulipa x hybrida - tulipán

Tulipa x hybrida - tulipán

Gagea lutea - křivatec žlutý

Gagea lutea - křivatec žlutý


Patřím mezi členy Specializovaných základních organizací ČZS Gladiris, Martagon a Rosa klub ČR