Ing. Miloš Krump: Velikost a hmotnost plodů
Velikost a hmotnost plodů je u některých zástupců rostlin značná, typickým příkladem mohou být např. bobule Cucurbita pepo, které dosahují značně velikosti a hmotnosti až 70 kg. Jako jiný příklad lze uvést bobule Citrullus vulgaris jež mohou vážit okolo 20 kg. Na druhou stranu existují i rostliny s plody velmi malými a lehkými, příkladem mohou být zástupci z čeledi Asteraceae.
Cucurbita pepo - tykev obecná Jack be Little

Cucurbita pepo - tykev obecná Jack be Little


Patřím mezi členy Specializovaných základních organizací ČZS Gladiris, Martagon a Rosa klub ČR