Ing. Miloš Vymazal: Garrigue je vegetační typ tvořený především nízkými keři a polokeři rozšířený ve Středomoří. Mnohé z místních rostlin jsou využívány v gastronomii jako koření, ve fytoterapii a parfumerii. Vzniká degradací makchie a tvoří jej především rostliny následujících rodů z čeledi hluchavkovité:

levandule (Lavandula)
mateřídouška (Thymus)
šalvěj (Salvia)
saturejka (Satureja)
Micromeria
čistec (Stachys)
Phlomis
Sideritis
ožanka (Teucrium)
dobromysl (Origanum)

a rodů jiných čeledí jako:

routa (Ruta)
česnek (Allium)
tulipán (Tulipa)
šafrán (Crocus)
kosatec (Iris)
hyacint (Hyacintus)
řebčík (Frillitaria)
sněděk (Ornithogalum)

a některé rody čeledi vstavačovité (Orchidaceae).
Ve španělštině je užíváno slovo matorral a to se dělí podle převládajících rostlin na:

esplegar (převaha rodu Lavandula)
jaral (Cistus, Halimium)
bojedal (Buxus)
bretal (Erica, Calluna)
retamar (Lygos, Cytisus)
coscojal (Quercus coccifera)

Zdroj textu Wikipedie
Eva N E: Tak tohle je přesné smile  Všechny tyhle rostliny - nebo velká většina, se tam skutečně najde. Jestli mi to někdy vyjde, udělám heslo Garrigue a přidám fotku rostlin, které jsou tu vypsané. smile Neříkám, že tam budou všechny, ale myslím, že aspoň 1 od každého rodu .
Editoval Eva N E (12.02. 2015 20:47:23)
Eva N E: Garrigue - fotografie rostlin, které jsou zastoupeny ve vegetačním typu zvaném Garrigue .
Místo: Libanon

levandule   -   Levandula stoechas  -  levandule korunkatá

mateřídouška  -  Thymus capitatus , syn. Coridothymus capitatus

šalvěj  -  Salvia bracteata
              Salvia fruticosa
              Salvia viridis  -  šalvěj zelená
              Salvia verbenaca  -  šalvěj balsamina
              Salvia indica
Editoval Eva N E (19.02. 2015 12:15:36)
cz
Levandule korunkatá (Lavandula stoechas)
Levandule korunkatá (Lavandula stoechas)
cz
Levandule korunkatá (Lavandula stoechas)
Levandule korunkatá (Lavandula stoechas)
cz
Šalvěj (Salvia bracteata)
Šalvěj (Salvia bracteata)
cz
Šalvěj (Salvia bracteata)
Šalvěj (Salvia bracteata)
cz
Šalvěj (Salvia fruticosa)
Šalvěj (Salvia fruticosa)
cz
Šalvěj (Salvia fruticosa)
Šalvěj (Salvia fruticosa)
cz
Šalvěj (Salvia indica)
Šalvěj (Salvia indica)
cz
Šalvěj (Salvia indica)
Šalvěj (Salvia indica)
cz
Šalvěj balsamina (Salvia verbenaca)
Šalvěj balsamina (Salvia verbenaca)
cz
Šalvěj balsamina (Salvia verbenaca)
Šalvěj balsamina (Salvia verbenaca)
cz
Šalvěj zelená (Salvia viridis)
Šalvěj zelená (Salvia viridis)
cz
Šalvěj zelená (Salvia viridis)
Šalvěj zelená (Salvia viridis)
cz
Mateřídouška (Thymus capitatus)
Mateřídouška (Thymus capitatus)
cz
Mateřídouška (Thymus capitatus)
Mateřídouška (Thymus capitatus)
Eva N E: Šalvěj  -  Salvia judaica
               Salvia sclarea
               Salvia multicaulis
               Salvia multicaulis  var. simplicifolia
               Salvia hierosolymitana
               Salvia microstegia
Editoval Eva N E (19.02. 2015 12:17:15)
cz
Šalvěj (Salvia hierosolymitana)
Šalvěj (Salvia hierosolymitana)
cz
Šalvěj (Salvia hierosolymitana)
Šalvěj (Salvia hierosolymitana)
cz
Šalvěj (Salvia judaica)
Šalvěj (Salvia judaica)
cz
Šalvěj (Salvia judaica)
Šalvěj (Salvia judaica)
cz
Šalvěj (Salvia microstegia)
Šalvěj (Salvia microstegia)
cz
Šalvěj (Salvia multicaulis)
Šalvěj (Salvia multicaulis)
cz
Šalvěj (Salvia multicaulis)
Šalvěj (Salvia multicaulis)
cz
Šalvěj (Salvia multicaulis var simplicifolia)
Šalvěj (Salvia multicaulis var simplicifolia)
cz
Šalvěj (Salvia multicaulis var simplicifolia)
Šalvěj (Salvia multicaulis var simplicifolia)
cz
Šalvěj (Salvia sclarea)
Šalvěj (Salvia sclarea)
cz
Šalvěj (Salvia sclarea)
Šalvěj (Salvia sclarea)
Eva N E: Saturejka  -  Satureja thymbra

Micromeria   -  Micromeria nervosa

čistec  -  Stachys cretica
               Stachys nerocalycina

Phlomis  -  Phlomis viscosa
 
Sideritis  -  Sideritis perfoliata

ožanka  -  Teucrium capitatum
                 Teucrium creticum  -  ožanka krétská
                 Teucrium divaricatum
                 Teucrium lamiifolium
                 Teucrium polium var. capitatum
Editoval Eva N E (19.02. 2015 18:12:01)
cz
Micromeria (Micromeria nervosa)
Micromeria (Micromeria nervosa)
cz
Phlomis (Phlomis viscosa)
Phlomis (Phlomis viscosa)
cz
Phlomis (Phlomis viscosa)
Phlomis (Phlomis viscosa)
cz
Saturejka (Satureja thymbra)
Saturejka (Satureja thymbra)
cz
Saturejka (Satureja thymbra)
Saturejka (Satureja thymbra)
cz
Sideritis (Sideritis perfoliata)
Sideritis (Sideritis perfoliata)
cz
Sideritis (Sideritis perfoliata)
Sideritis (Sideritis perfoliata)
cz
Čistec krétský (Stachys cretica)
Čistec krétský (Stachys cretica)
cz
Čistec krétský (Stachys cretica)
Čistec krétský (Stachys cretica)
cz
Čistec (Stachys neurocalycina)
Čistec (Stachys neurocalycina)
cz
Ožanka (Teucrium capitatum)
Ožanka (Teucrium capitatum)
cz
Ožanka (Teucrium capitatum)
Ožanka (Teucrium capitatum)
cz
Ožanka krétská (Teucrium creticum)
Ožanka krétská (Teucrium creticum)
cz
Ožanka krétská (Teucrium creticum)
Ožanka krétská (Teucrium creticum)
cz
Ožanka (Teucrium divaricatum)
Ožanka (Teucrium divaricatum)
cz
Ožanka (Teucrium divaricatum)
Ožanka (Teucrium divaricatum)
cz
Ožanka (Teucrium lamiifolium)
Ožanka (Teucrium lamiifolium)
cz
Ožanka (Teucrium polium var capitatum)
Ožanka (Teucrium polium var capitatum)